ปศุสัตว์จังหวัดอุบลฯ แจกหญ้าพระราชทาน แก่ผู้เสี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย

6 ต.ค.65 ) เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง หมู่ที่ 3 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ร่วมกับนายประสิทธิ์ ศรีส่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ นางทิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการพืชผล คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อำเภอตระการพืชผล เพื่อทำการมอบแก่เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลตระการ และหมู่ 3 ตำบลขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน โดยมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 5,000 กิโลกรัม เวชภัณฑ์แร่ธาตุ/ ยาถ่ายพยาธิ จำนวน 40 ชุด เกษตรกรได้รับ ความช่วยเหลือ รวม 65 ราย โค 110 ตัว กระบือ 30 ตัว ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร ณ จุดอพยพสัตว์ จำนวน 2 จุด ณ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังที่ดีแก่เกษตรกรในช่วงวิกฤตให้ผ่านไปด้วยดี
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 65 นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ร่วมกับนายประสิทธิ์ ศรีส่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ นายอัศวิน สายเชื้อ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อำเภอเหล่าเสือโก้ก เพื่อมอบแก่เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลโพนเมือง อำภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน โดยมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 5,000 กิโลกรัม ถุงยังชีพ ปศุสัตว์ จำนวน 10 ชุด เกษตรกรได้รับ ความช่วยเหลือ รวม 33 ราย โค 103ตัว กระบือ 13 ตัว รวม 116 ตัว


ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: