ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรี ลงพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรี ลงพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมนายพันวศิน วิไลแก้ว จ.ส.อ.ธนกร สุวรรณปรุงเข้าพบนายขจิต ชัชวาณิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพูดคุย และปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่กทม.โดยมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ยังมีนายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเข้าร่วมรับฟังแล้วรับนโยบายจากที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและได้ประสานงานไปยังสำนักงานเขตประเวศ เพื่อให้การต้อนรับคณะของนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุงเพื่อร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานเขตประเวศ พร้อมหัวหน้างานทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆภายในชุมชนที่เปิดเป็นสถานประกอบการร้านอาหารกึ่งผับ ร้านซ่อมรถ อู่เคาะพ่นสี และที่พักอาศัยในที่ดินของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในเขตประเวศต่อไป ณ.ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตประเวศ ก่อนกลับนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุงและคณะ ได้เยี่ยมชมหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทานของเขตประเวศ กรุงเทพมหานครฯ

Leave a Reply

%d bloggers like this: