หลวงพ่อชู เกจิ ฯ ผู้ศึกษา 12 สายวิชา ท่านคือเพชรน้ำเอกแห่งเมืองปากน้ำโพ อย่างแท้จริง

หลวงพ่อชู เกจิ ฯ ผู้ศึกษา 12 สายวิชา ท่านคือเพชรน้ำเอกแห่งเมืองปากน้ำโพ อย่างแท้จริง
เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเพียงหนึ่งเดียวที่ครอบเศียรครูพระเพชรฉลูกรรณ์เศียรดำ ที่ทำมาจากหนังหมี
หากจะพูดถึงวัดดัง ที่เก่าแก่ของ และเด่นดังในด้านเกจิอาจารย์ของ จังหวัด นครสวรรค์ หนึ่งในนั้นก็คงต้องมีชื่อ วัดทัพชุมพล อยู่ด้วยแน่นอน เพราะเป็นวัดที่มีอายุมากกว่าร้อยปี คือตั้งแต่ พ.ศ.2460 ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต. หนองกรด อ. เมือง จ. นครสวรรค์ เป็นวัดที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยเริ่มแรกก็ได้เกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นมาอุปถัมภ์ก็คือ หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน และได้สร้างศาลาการเปรียญให้ในปี พ.ศ.2469 จนเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2523 จึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดอย่างสมบูรณ์ ตามบัญญัติคณะสงฆ์ และผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2523
วัดทัพชุมพล ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งประวัติศาสตร์เมืองทัพชุมพล จึงทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งใน จ. นครสวรรค์ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีสิ่งที่ดึงดูดคนทั่วสารทิศให้เข้าสักการะก็คือ หลวงพ่อชู เกจิ ฯ ชื่อดังผู้ที่ถูกยกให้เป็นเพชรน้ำเอกแห่งเมืองปากน้ำโพ นั่นเอง
หลวงพ่อชู เตชธมฺโม เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย เพราะโดดเด่นในเรื่องของการสักยันต์ที่สืบทอดศาสตร์แขนงนี้มาจากต้นตำรับของหลวงพ่อคง จ.จันทบุรี อีกทั้งท่านเป็นที่มีความรู้แตกฉานเรื่องศาสตร์วิชาอาคมหลายแขนง ที่สำคัญเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเพียงหนึ่งเดียวที่ครอบเศียรครูพระเพชรฉลูกรรณ์เศียรดำ ที่ทำมาจากหนังหมี ในส่วนการศึกษาวิชาอาคมก็ได้เรียนมาจากทั้งสายพระคณาจารย์ และฆราวาสจอมขมังเวทย์มาหลายสำนักมากถึง 12 สายด้วยกัน อาทิ เช่น สายหลวงพ่อทอง วัดราชโยธา เรียนจากพ่อเขียน ไกรทองสุข สายหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เรียนจาก พระสมุห์ชาลี วัดวังยาว ปราณบุรี สายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ. ชัยนาท เรียนจากครูทัน รุจิเรส (ตำรา อ.ประสงค์ ลงทองทั้งตัวกะโหลกทอง) เรียนจากอาจารย์ใบ ทับทอง สายวัดสมรโกฏิ เรียนจาก อาจารย์ประยูร จิตโสภี สายอาจารย์ฟ้อน ดีสว่าง เรียนจาก อาจารย์ชุม ไชยคีรี สายเขาอ้อ และอาจารย์หมอริ ภู่โพธิ์ สายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ. นครสวรรค์ เรียนจากอาจารย์ฐาปนา บุญป่อง สายวัดสามวิหาร จ. พระนครศรีอยุธยา เรียนจากหลวงปู่รอด วัดสันติกาวาส จ. พิษณุโลก และครูหมุด ผ่องศรี สายราชสำนัก กัมพูชา เรียนสักยันต์จาก หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จ. จันทบุรี เรียนจากหลวงพ่อเคน วัดห้วยเจียว จ. พิษณุโลก
เท่านั้นยังไม่พอท่านยังศึกษาวิชาเทพนิมิตมาจากหลายครู เช่น ครูเทพ ครูพรหม ครูยม ครูยักษ์ ครูฤๅษี เป็นต้น โดยวิชาที่ หลวงพ่อชู ชำนาญมากที่สุด และเป็นที่ยอมรับไปทั่วทั้งไทย และต่างประเทศ ก็คือวิชาสักยันต์ป้องกันคุ้มภัย นับว่าเป็นศาสตร์วิชาที่ท่านแตกฉานเป็นอย่างมาก โดยได้เรียนมาจากต้นตำหรับของ พ่อคง วัดวังสรรพรส และได้นำวิชาที่ร่ำเรียนมาเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนลูกศิษย์ ทุกครั้งก่อนที่ท่านจะลงมือสักยันต์ ท่านจะกำชับลูกศิษย์ทุกครั้งว่า วิชาที่ได้ติดตัวไปนี้ จงนำไปใช้เพื่อป้องกันตนเอง อย่านำไปใช้ในทางที่ผิด เมื่อลูกศิษย์ตกปากรับคำท่านถึงลงมือสักยันต์ให้
วิชาการสักยันต์ของท่านนี้ใช้ดีเด่นทุกด้านไม่ว่าจะเป็น อยู่ยงคงกระพัน ป้องกันคุ้มภัยได้สารพัด ผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นอย่างจริงจังจะเข้มขลังเข้าถึงกระดูก ที่สำคัญก็คือต้องให้ความเคารพนับถือ “ปู่ฤๅษีนารอด” เพราะท่านเป็นองค์ปฐม หรือต้นตำรับของวิชาสักยันต์ ซึ่งในแต่ละวันจะมีลูกศิษย์ และผู้เคารพเลื่อมใสในบารมีได้เดินทางมาสักยันต์กับหลวงพ่อชูเป็นจำนวนมาก นับตั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายหลายรุ่น การจัดงานไหว้ครูในแต่ละปี มีลูกศิษย์ไปร่วมในพิธีกันเป็นพัน ๆ คน
ในส่วนของวัตถุมงคลของหลวงพ่อชู ก็โดดเด่นไม่น้อย โดยเฉพาะประเภทเครื่องรางของขลัง ท่านสร้างได้เข้มขลังเป็นอย่างมาก อาทิ เช่น เหรียญนารายณ์ปราบจักรวาลหนุมานนิ้วเพชรฤๅษี, พญานกถึดทือ, กุมารทองปลัดขิก, หน้ากากเสือเขี้ยวดาบ ฯลฯ ทุกรุ่นที่สร้างออกมาล้วนมีพุทธคุณสูง ประสบการณ์เด่นทั้งด้านแคล้วคลาด คงกระพัน เมตตา ค้าขาย และโชคลาภ

ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link