ผวจ.อุบลฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่มณฑลทหารบกที่ 22

ผวจ.อุบลฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่มณฑลทหารบกที่ 22
วันนี้ ( 31 ม.ค.66 ) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พลตรี อัครพนธ์ มูลประดับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 นายสมเพชร สร้อยสระคู นางทรงลักษณ์ วรภัย นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งภายในอาคาร จัดทำเป็นนิทรรศการถาวร 4 มิติ โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เล่าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แบ่งเป็น 10 โซนเชื่อมต่อถึงกันอย่างมีความหมาย เริ่มด้วยโซนเย็นศิระเพราะพระบริบาล, น้ำพระราชหฤทัยจากพ่อหลวงสู่ปวงชนชาวไทย , เส้นทางยุวกษัตริย์ , พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองใจคนทั้งแผ่นดิน , พระอัจฉริยภาพ , หลักการทรงงาน , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , ไม่มีที่ใดในประเทศไทยที่พระองค์ท่านยังมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึง , พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวอีสาน , ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า และ เพลงพระราชนิพนธ์ ทำให้พวกเราทุกคนได้รำลึกถึงพระราชประวัติ พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตรากตรำทำงานอย่างหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกพื้นที่ พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านที่มอบแนวทางการทำงาน การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ทุกย่างก้าวที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วประเทศ เต็มไปด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความห่วงใยช่วยเหลือประชาชน ทรงสถิตอยู่ในดวงใจ คนไทยทุกคนล้วนสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป
จึงขอเชิญชวน ชาวอุบลราชธานี นักเรียนนักศึกษา และชาวไทยทุกคน ได้มาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 15.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 045 323 746

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: