ผู้ว่าฯ สระแก้ว พบสื่อสัญจรฯโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว-ปราจีนบุรี

ผู้ว่าฯ สระแก้ว พบสื่อสัญจรฯโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว-ปราจีนบุรี

สระแก้ว – จัดสัมมนา “สื่อสัญจร” พัฒนาศักยภาพเมืองเกษตรอินทรีย์และแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว (ผ่านสื่อบุคคล)

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6 บ้านระเบาะหูกวาง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสัมมนา “สื่อสัญจร” พัฒนาศักยภาพเมืองเกษตรอินทรีย์และแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว (ผ่านสื่อบุคคล)

ทั้งนี้ นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน (อป.มช.) และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้จัดรายการจากสถานีวิทยุหลักและสถานีวิทยุท้องถิ่นในพื้นที่ จ.สระแก้วเกือบ 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและการทำเกษตรอินทรีย์ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ

อย่างไรก็ตาม วัตถุุประสงค์ของโครงการดงกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “แหล่งน้ำของพ่อเพื่อเกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตชาวสระแก้ว” แบ่งปันความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ตามศาสตร์พระราชา โดยเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จ จากอำเภอเขาฉกรรจ์ กิจกรรมล่องแพ ชมอ่างเก็บน้ำพระปรง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดสระแก้วและกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน”ด้วย

นายยุทธนา พึ่งน้อย

Leave a Reply

%d bloggers like this: