พลวราเทพ จิระบรรเจิดสิรี (ดร.เอก) ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมฯ ,จิตอาสา เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด) “กลุ่มโอเพ่นแชท” แจกข้าวกล่อง 1,000 ชุด ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง สำนักงานใหญ่พลับพลาไชย

พลวราเทพ จิระบรรเจิดสิรี (ดร.เอก) ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมฯ , นางมนัสวี พยัคฆนันทน์ ประธานชมรมจิตอาสา เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด) “กลุ่มโอเพ่นแชท” จัดกิจกรรมจิตอาสาแจกข้าวกล่อง 1,000 ชุด ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง สำนักงานใหญ่พลับพลาไชย

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ตรงกับวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น. ซึ่งทางชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมนำข้าวกล่องจำนวน 1,000 ชุด มอบให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาสักการะองค์เทพเจ้าไต้ฮงกงที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง อีกทั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ้งยังได้จัดกิจกรรมทิ้งกระจาดขึ้นทำให้ปริมาณผู้คนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทางชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จึงได้จัดข้าวกล่องขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มางานทิ้งกระจาดได้รับประทาน อีกทั้งยังได้แบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และลดความแออัดเพื่อกระจายจุดแจกข้าวกล่องขึ้น โดยมีพี่น้องประชาชนเข้าแถวรับแจกข้าวกล่องพร้อมขนมและน้ำดื่ม

ทั้งนี้ชมรมจิตอาสา เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด) “กลุ่มโอเพ่นแชท”

ต้องขอขอบพระคุณ พลโทไกลเทพ อนุศักดิ์ รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมฯ

นายสมบูรณ์ ติยะพงษ์พิทักษ์ , นายอรุณ จารุไพศาลกิจ , นายเต็ม ทรงเจริญ , และคุณปุณชรัตน์ เตชะวงศ์ทำ และอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link