ร้อยเอ็ด !!!!! อำเภอหนองพอก จัดโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลกธรรมะสัญจร

ร้อยเอ็ด !!!!! อำเภอหนองพอก จัดโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลกธรรมะสัญจร
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่วัดป่าคำเม็ก ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอกนำพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอหนองพอก ร่วมฟังธรรมะตามโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลกธรรมะสัญจร จากคณะสงฆ์อำเภอหนองพอกโดยมีพระครูอรุณศิริวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอหนองพอก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอหนองพอกเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
พร้องนี้ ได้รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระครูบูรพาธรรมบัณฑิต รองเจ้าคณะอำเภอหนองพอก วัดหนองโมงบูรพาราม ในเรื่องการทำบุญบำเพ็ญกุศลการทำความดีเพื่อสังคม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติ

!!!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: