สุพรรณบุรีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรกของประเทศ ที่ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรกของประเทศ
ที่ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน” (เมืองจราจรจำลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย มีนายกอง ตรี โกวิทย์ อุบลรัตน์ นายอำเภออู่ทอง นายอดิศักดิ์ มาตรศรี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภออู่ทอง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ มีนายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายก อบต.พลับพลาไชย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายก อบต.พลับพลาไชย กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ได้เริ่มดำเนินโครงการ พลับพลาไชยสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และพัฒนาต่อยอดไปยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) เพื่อพัฒนาแผนการสอน ด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ให้กับเด็กได้เรียนรู้ และได้ตระหนักถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพราะที่ผ่านมาพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย มักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยเนื่องจากถนนสาย 333 อู่ทอง-ด่านช้าง มีมีทั้งรถบรรทุก รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้โดยสาร วิ่งกันจำนวนมากจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกไฟแดง โรงไฟฟ้า กระทั่งมาถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงก่อสร้างถนนสี่เลนทำให้การจราจรสะดวกผู้ใช้ถนนก็จะขับรถเร็ว

ต่อมาในปี พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ได้ร่วมกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน ที่เมืองจราจรจำลอง ณ ถนนสวนรถไฟ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และได้ขอรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อนำมาขับเคลื่อนกิจกรรม ในศูนย์การเรียนรู้ ความปลอดภัยทางถนน ตำบลพลับพลาไชย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับเด็กและเยาวชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อปลูกฝังวินัยจราจร และการขับขี่ปลอดภัย นำไปสู่การลดอุบัติเหตุ ทางถนน และลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของคณะผู้จัดงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน มีความสมบูรณ์ ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จ และสามารถที่จะเป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป สำหรับศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน” (เมืองจราจรจำลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ถือเป็นแห่งแรกแห่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรีและของประเทศ ในระดับท้องถิ่น
กิจกรรมในงานมีการร่วมกันปลูกต้นไม้การทดลองอุปกรณ์สาธิตจำลองการขับขี่รถยนต์ simulation การสาธิตการขับขี่ปลอดภัย ร่วมกับเด็กอนุบาล และนิทรรศการของหน่วยงาน การบรรยายให้ความรู้นักเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: