พช.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักสื่อสารสังคมตำบลวังหลุม ที่ได้รับรางวัลตามโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566
เวลา 09.00 น.
✨️ นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะพานหิน มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักสื่อสารสังคมตำบลวังหลุม ที่ได้รับรางวัลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2566 การสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง : นักสื่อสารสังคมขจัดความยากจน โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ซึ่งทีมนักสื่อสารสังคมตำบลวังหลุม ได้รับรางวัล 2 รายการ ดังนี้


✨️ 1. รางวัลชมเชย ประเภท สื่อ infographic ระดับประเทศ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2566 การสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง : นักสื่อสารสังคมขจัดความยากจน
✨️ 2.รางวัลชนะเลิศ ประเภท สื่อ infographic ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2566 การสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง : นักสื่อสารสังคมขจัดความยากจน

ในโอกาสนี้ นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอตะพานหิน ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักสื่อสารสังคมตำบลวังหลุม ที่ได้รับรางวัลฯ
ท ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (ชั้น 4) อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ทั้งนี้ การปฏิบัติเป็นไปตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด


ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน

กนกวรรณ (ผ่านเลนส์ 3091) ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link