“อดีต.ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” เดินทางนำหนังสือร้องเรียนมายื่นถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรี” ขอให้ตรวจสอบเรื่องการ “ทุบทำลายทิ้ง บ้านพัก ตุลาการศาลอาญาธนบุรี” ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111

“อดีต.ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” เดินทางนำหนังสือร้องเรียนมายื่นถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรี” ขอให้ตรวจสอบเรื่องการ “ทุบทำลายทิ้ง บ้านพัก ตุลาการศาลอาญาธนบุรี” ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.15 น. นายวัชระ เพชรทอง “อดีต.ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” ได้เดินทางนำหนังสือร้องเรียนมายื่นถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช.” เรื่องขอให้ท่าน “นายกรัฐมนตรี” รีบมีบัญชาสั่งระงับและตรวจสอบ เรื่องการ “ทุบทำลายทิ้ง บ้านพัก ตุลาการศาลอาญาธนบุรี” ที่ยังคงมีสภาพดีที่ยังสามารถใช้พักอาศัยทำประโยชน์ได้ จำนวน 100 หลัง และ ขอให้ท่าน “นายกรัฐมนตรี” ให้พิจารณาการใช้อำนาจของ “นายกรัฐมนตรี” เรื่องการจัดหาที่ดินราชพัสดุที่ให้ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการตุลาการธนบุรี สูง 20 ชั้น จำนวน 100 หน่วย ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ภายในสำนักงาน ก.พ.

ทั้งนี้ในเรื่องนี้กระผม นายวัชระ เพชรทอง อดีต “ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และ อดีตโฆษกคณะกรรมาธิการงบประมาณ” ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนมาจาก นายชัยฤทธิ์ ลีลาเกรียงศักดิ์ และ นายประดิษฐ์ สิงหทัศน์ “ข้าราชการตุลาการบำนาญ” ว่าสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการธนบุรีจำนวน 100 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างมีความสูงถึง 20 ชั้น งบประมาณโครงการ 480,800,000 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2560 และ ได้ส่งจดหมายถึง นายกรัฐมนตรีเมื่อประมาณ เดือนมีนาคม 2561 และ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เพื่อคัดค้านการทุบทำลายทิ้งบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอาญาธนบุรีที่ยังคงมีสภาพดีสามารถพักอาศัยได้แต่ปรากฏว่าไม่มีจดหมายชี้แจง ตอบกลับถึง “ผู้ร้อง” แต่ประการใด

เบื้องต้นจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ซึ่งในจุดบริเวณดังกล่าว ผม เห็นว่าสภาพ บ้านพักตุลาการ ของเดิมยังคงอยู่ในสภาพดีไม่จำเป็นต้องทุบทำลายทิ้ง แต่ประการใด จากการสอบถามพูดคุยกับคนงานนี้อยู่ในจุดนี้คนงานได้ กล่าวอ้าง ว่ารับเหมาช่วงกำลังทุบทำลายทิ้งไป 7-8 หลัง และ จากการเดินสำรวจโดยรอบแล้วไม่ปรากฏพบว่ามีการติดป้ายประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนี้แต่ประการใด ผม จึงขอให้ท่าน นายกรัฐมนตรี ให้ตรวจสอบพิจารณาเรื่องนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สั่งระงับการทุบทำลายทิ้งบ้านพักตุลาการศาลอาญาธนบุรีไว้ก่อน เมื่อยังคงสภาพใช้ได้ดีก็ไม่ควรไปทุบทำลายทิ้ง ให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน
2. งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 480,800,000 ล้านบาท นั้น ก็ควรดำเนินการต่อไป โดยขอให้สั่งการให้กรมธนารักษ์จัดหาที่ดินราชพัสดุที่มีอยู่ในเขตบางขุนเทียน เขตบางบอน ที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณเดิมให้จัดสร้างอาคารชุดพักอาศัยตามความประสงค์ของหน่วยราชการเดิม

โดยวันนี้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เวลา 10:20 น. โดยมี นายสาธิต สุทธิเสริม ได้ลงมารับเรื่องหนังสือร้องเรียนดังกล่าว เพื่อนำส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป..

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน
——————–

Leave a Reply

%d bloggers like this: