ดร.ขันธ์ชัย เกียรติศรีธนกร บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ และตกแต่งอาคารหลวงพ่อจันมี อนาลโย

ดร.ขันธ์ชัย เกียรติศรีธนกร บริจาคเงินจำนวน 3,000,000(สามล้านบาทถ้วน)ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ และตกแต่งอาคารหลวงพ่อจันมี อนาลโย ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ขอขอบพระคุณท่าน เป็นอย่างยิ่งในการบริจาคในครั้งนี้ ขอให้ท่านและครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุข ความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านตลอดไปเทอญ..
***ท่านที่มีความประสงค์ต้องการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โทร 042-431015 ต่อ 225,277

Leave a Reply

%d bloggers like this: