ปทุมธานี เริ่มแล้วงานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวะระดับภาคกลาง297ผลงาน

ปทุมธานี เริ่มแล้วงานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวะระดับภาคกลาง297ผลงาน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 มกราคม 2562 ที่ศูนย์การค้าเดอฮับ รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธานี นักเรียนอาชีวะภาคกลาง ร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคกลาง เพื่อคัดนวัตกรรมเข้าแข่งขันสู่ระดับชาติ โดยเริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 มีคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาภาคกลาง เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
บรรยากาศงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคกลาง มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคกลาง เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ จำนวน 297 ผลงาน แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1.สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 37 ผลงาน ประเภทที่ 2.สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน 35 ผลงาน ประเภทที่ 3.สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 33 ผลงาน ประเภทที่ 4.สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 34 ผลงาน ประเภทที่ 5.สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ จำนวน 32 ผลงาน ประเภทที่ 6.สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอร์ฟแวร์และสมองกลฝังตัว จำนวน 34 ผลงาน ประเภทที่ 7.สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 33 ผลงาน ประเภทที่ 8.สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 34 ผลงาน ประเภทที่ 9.สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ จำนวน 25 ผลงาน
นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการประกวดองค์ความรู้ การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อการเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล จำนวน 37 ผลงาน โดยมีสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาภาคกลาง จำนวน 76 แห่ง ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ รวมจำนวน 297 ผลงาน.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: