นายอำเภอตะพานหิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยห้วใจ ณ วัดราษฎร์เจริญ

เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. นายไชยยา สมถวิล
นายอำเภอตะพานหิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยห้วใจ ณ วัดราษฎร์เจริญ ( วัดวังหลุม) หมู่ที่ 9 ต. วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โดยมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา อสม. ตำบลวังหลุม และนักเรียนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดราษฎร์เจริญ( วัดวังหลุม)
โดยมี นายสุชาติ แดงทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม นายณรงค์ศักดิ์ คำภูมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม นายวันชัย สมหวัง กำนันตำบลวังหลุม ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชน ให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรม

กนกวรรณ(ผ่านเลนส์30902)ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: