เรือนจำกลางอุบลฯ นำบุคลคลภายนอก ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานภายในเรือนจำ ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์

เรือนจำกลางอุบลฯ นำบุคลคลภายนอก ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานภายในเรือนจำ ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์
วันนี้ (17 มี.ค.2566) ที่ เรือนจำกลางอุบลราชธานี ถนนพโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายเอกรินทร์ วรรณเวศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานี ต้อนรับ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และ ตัวแทนจากหน่วยงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งสื่อมวลชน และญาติผู้ต้องขัง ในโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานภายในเรือนจำ ตามโครงการเปิดเรือนจำสู่สังคม เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพร้อมรับการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ โครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.มาตรฐานด้านข้าว 2.มาตรฐานด้านอาหาร 3.มาตรฐานการทำงานของผู้ต้องขัง 4.มาตรฐานด้านการบริหารร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง 5.มาตรฐานด้านการบริหารจัดการทั่วไป ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
โดยคณะผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจรับอาหารสำหรับจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง การประกอบอาหารและการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง มีความสะอาด อาหารถูกหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ ผู้ต้องขังได้รับประทานอิ่มอร่อยทุกมื้อ ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาล พบปะและเยี่ยมชมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและการอบรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังภายในแดนหญิง
ด้านญาติผู้ต้องขัง ที่ได้เข้าเยี่ยมชมการประกอบอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ได้กล่าวชื่นชม การดำเนินงานภายในเรือนจำกลางอุบลราชธานี ที่ดูแลเอาใจใส่ผู้ต้องขังเหมือนญาติมิตร และเปิดโอกาสให้ญาติผู้ต้องขังได้เยี่ยมชมในครั้งนี้

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link