กทม.เร่งปรับปรุงพื้นที่จัดทำ Hawker Center หารือเอกชนขอใช้พื้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อ

นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ (สนท.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาเป็นศูนย์อาหาร (Hawker Center) เพื่อรองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนท.ได้ดำเนินนโยบายจัดหาพื้นที่เอกชน หรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ทำการค้าสำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center) มาโดยตลอด ในเบื้องต้นได้สำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมได้ จำนวน 125 จุด ประกอบด้วย พื้นที่เอกชน 109 จุด พื้นที่ราชการ 9 จุด และพื้นที่วัด 7 จุด ซึ่งสามารถจัดทำเป็นศูนย์อาหาร หรือ Hawker Center แล้ว เช่น ซอยสังคโลก เขตดุสิต หน้าห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว และบางแห่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงสภาพพื้นที่ เช่น ด้านข้างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ขณะที่บางแห่งไม่สามารถดำเนินการได้

                    นอกจากนั้น ได้หารือกับหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ เช่น บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประสานหาพื้นที่ด้านหน้าร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น อีเลฟเว่น) ให้แก่ผู้ค้าที่ กทม.สำรวจไว้ โดยในปี 2566 สำรวจพื้นที่ไว้ 39 จุด 29 เขต และตั้งเป้าหมายดำเนินการในปี 2567 อย่างน้อยอีก 10 จุด

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: